Poly Sheeting / Plastic Wrap

1020B    10Mil 20 x 100 Black Plastic Sheeting – TRM (USA)

1020C    10Mil 20 x 100 Clear Plastic Sheeting – TRM (USA)

1508C    1.5Mil 8’4″ x 200′ Clear Plastic Sheeting -TRM (USA)